Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE


Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

ogłasza, że Przedszkole posiada jedno wolne miejsce w grupie dla dzieci z autyzmem.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą złożenia odpowiedniej dokumentacji w sekretariacie Placówki.


Telefon kontaktowy (0-22) 774 27 63

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie
mgr Ewa Lewicka

 

13

czerwiec

2017

+ MOJE BEZPIECZNE WAKACJE

W dniu 13 czerwca odwiedzili nas Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie: Pan Adam Nadworski i Pan Paweł Szulc. Przedstawiciele Straży Miejskiej – w ramach pogadanki edukacyjnej - przypomnieli społeczności szkolnej o zasadach związanych z bezpieczeństwem podczas wakacyjnego wypoczynku. Zwracali uwagę na odpowiednie zachowanie na ulicy, nad wodą, w górach i w lesie. Przypominali o odzieży dostosowanej do pogody, stosowaniu kremów ochronnych oraz spożywaniu odpowiedniej ilości wody. Przestrzegali również dzieci i młodzież przed kontaktami z nieznajomymi.

 

Nasi goście nawiązali także do zasad bezpieczeństwa podczas zabawy w domu i na podwórku. Podkreślali, że każda zabawa musi być bezpieczna. Panowie Komendanci poinformowali o sposobach zachowania i wzywania pomocy w przypadku nagłych zdarzeń.

Podczas spotkania uczniowie wzięli również udział w krótkim konkursie, podczas którego rozwiązywali wakacyjne zagadki. W konkurs włączyli się Panowie Komendanci, którzy pomagali znaleźć właściwą odpowiedź, a za jej udzielenie wręczali nagrody – słodki upominek oraz odblaskowy worek.

Na zakończenie, każdy z uczniów otrzymał opaski odblaskowe. Odblaskowe opaski i worki ufundowała Straż Miejska w Legionowie.

Społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania  Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie panu Adamowi Nadworskiemu i Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie panu Pawłowi Szulcowi - za udział w apelu.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za przekazanie elementów odblaskowych dla wszystkich uczniów Placówki.

Anna Grochowska

          

 

12

czerwiec

2017

+ Cała Polska Czyta Dzieciom – w naszej Placówce

Cała Polska Czyta Dzieciom.  12 czerwca 2017 roku  pierwszy dzień akcji.  Gościem  naszej Placówki była poetka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie pani Anna Czachorowska. W tym roku pani Ania obchodzi 25 lecie swojej działalności poetyckiej  w związku z tym na spotkaniu obejrzano film przygotowany na benefis „ Stoję nad brzegiem”, a Poetka czytała młodzieży swoje wiersze z tomiku „W poczekalni snów”. Młodsi delektowali się wierszami pani Hanny Niewiadomskiej z 4 tomu „Bajczytanki  Pani Hanki” czytanymi przez panią Katarzynę Zdziech Adamczewską, ,nauczycielkę i bibliotekarkę z naszej Placówki. Jutro dalszy ciąg czytania i nowi znakomici czytający.

 

13 czerwca 2017 - roku drugi dzień akcji. Do naszej Placówki zawitały następne osoby zaproszone do czytania. Przyjechała autorka znanych książek dla dzieci Katarzyna Ewa Kozubska. Polska pisarka, autorka popularnej serii o Myszce Chrapiszce. Młodsi uczniowie naszej Placówki słuchali o przygodach mysiej rodziny, która mieszkała w starym domu, w zakamarkach starego kredensu. Myszy żyły sobie spokojnie i bezpiecznie, nie niepokojone przez gospodarzy - sympatycznych, ale roztargnionych dziwaków.  Pani Małgorzata Janina Berwid autorka programów telewizyjnych i radiowych dla dzieci, członek Rady Programowej Cała Polska Czyta Dzieciom również wzięła udział w czytaniu młodszym. Oprócz książek przywiozła z RDC mnóstwo gadżetów i słodycze.

Czytający jak i słuchacze znaleźli szybko wspólną platformę porozumienia i zamienili się rolami.  Było sympatycznie i wesoło. Nawet Myszki Trapiszki i Chrapiszki przestały się martwić i rozrabiać. Po raz kolejny zaszczyciła swoją obecność i czytała młodzieży pani Dorota Papis aktorka, dyrektor szkoły Akademia Dobrego Wychowania. Jej dykcja, profesjonalne przygotowanie zrobiło swoje. Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała czytającej. Akcja Cała Polska czyta dzieciom trwa przez cały rok. Te dwa dni to jej uroczyste podsumowanie. Czytający -goście Placówki otrzymali lalki Przytulanki, wykonane w Placówce, mnóstwo podziękowań i tradycyjne bukiety kwiatów.

                                                                 Jerzy Jastrzębski

 

 

12

czerwiec

2017

+ Wycieczka na Pomorze Gdańskie - 12-14 czerwca 2017 roku

W czerwcowej wycieczce na Pomorze Gdańskie wzięli udział młodsi uczniowie – w większości dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Przygoda zaczęła się od rejsu statkiem po Zatoce Gdańskiej. Z pokładu pirackiego okrętu dzieci obejrzały gdyński port i przeróżne statki. Po oglądaniu morza z perspektywy mostku kapitańskiego, przyszła kolej na świat podwodny.

 

Nasi podróżnicy chwilę później, w gdyńskim oceanarium, poznawali życie ukryte w morskich głębinach . Natomiast wieczorem podziwiali morskie fale, spacerując plażą przy zachodzie słońca. Następny dzień poświęcony był nadmorskiej kulturze. Głównymi punktami programu były: spacer po sopockim molo oraz zwiedzanie starego miasta portowego – Gdańska. Oczywiście znów nie zabrakło wieczornego spaceru po plaży, zbierania muszelek, słuchania śpiewu mew.  Ostatni dzień przeznaczony był na pobyt w skansenie w Olsztynku. Wśród pięknie położonych dawnych regionalnych chałup i domów, dzieci znalazły sporo sympatycznych zwierząt, którym były poświęcone zajęcia warsztatowe. Nasi dzielni, młodzi wycieczkowicze wrócili do domu z uśmiechami na buziach i podobno są już gotowi na nowe przygody.

Urszula Witaszczyk

10

czerwiec

2017

+ Witraż „Koszałek Opałek” i mozaiki w naszej Placówce - krajowe warsztaty.

Krajowe warsztaty mozaiki i witrażu odbyły się 10 czerwca 2017 roku w naszej Placówce. Warsztaty prowadził artysta pan Andrzej Bochacz, właściciel Legionowskiej Pracowni Witrażu 12U przy współpracy z fundacją ”Promień Słońca”. Podczas tego spotkania trwały prace końcowe nad witrażem „Koszałek Opałek” wg grafiki Jana Szancera. Bohater kolorowej opowieści w szkle pochodzi z baśni M. Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.

 

Witraż ten pod artystyczną opieką Mistrza wykonywali od września ubiegłego roku pod opieką pani Anny Skiścim uczniowie Placówki. Witraż we wrześniu b.r. zawiśnie nad wejściem do biblioteki. Obok trwały prace nad projektami z mozaiki artystycznej. Nad projektem „Rumak” pracowała Beata Bosek ze swoją mamą Jolantą. Mama Beaty powiedziała „We warsztatach mozaiki artystycznej, wzięłam udział wraz z moją córką. Beata zawsze wypowiadała się entuzjastycznie o tych warsztatach. Teraz miałam okazję uczestniczyć w nich osobiście i przyznam, że jestem zaskoczona jak z niepozornych, na chybił ciętych kawałków glazury powstają małe arcydzieła sztuki. Sama praca jest bardzo przyjemna, uspokaja i wciąga a efekty jej są imponujące”.

Każdy z tych projektów wymaga wielkiej cierpliwości, składa się z setek elementów w różnych kolorach. Malutkie kawałeczki trzeba dobrać kolorystycznie i przyciąć zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Prace nad oboma projektami miały swoje tempo dzięki zapałowi uczestników.  Już po kilku godzinach widać było efekty działań. Dziękujemy panu Andrzejowi Bochaczowi za organizację.

                                                                         Jerzy Jastrzębski

                                                            

 

09

czerwiec

2017

+ VI Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego w Muzeum Historycznym

Muzeum Historyczne w Legionowie zaprosiło do udziału w projekcie Dzień w Muzeum Historycznym w Legionowie w VI edycji Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego w dniu 9 czerwca 2017 r., w godz. 9.00-14.30 do siedzibie głównej Muzeum przy ul. A. Mickiewicza 23. Pracownicy muzeum przygotowali dla zwiedzających dzień otwarty, w którym wzięły udział grupy z Warsztatów Terapii Zajęciowej – przy Ośrodku Pomocy Społecznej i przy Stowarzyszeniu Amicus WTZ im św. Rity, Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku oraz Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

 

 Podczas tegorocznej edycji uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem wystawę czasową pt. "LOPP - Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej", poświęconej wyjątkowej organizacji, która w niepodległej Polsce zrzeszyła społeczeństwo, przygotowując i szkoląc do obrony w przypadku kolejnego konfliktu zbrojnego. Liga Obrony Powietrznej Państwa została zorganizowana z inicjatywy członków władz Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej, jako niezależna od Aeroklubu powszechna organizacja mająca na celu rozwój lotnictwa w Polsce. Nazwę organizacji zaproponował pisarz Andrzej Strug. 22 maja 1923 przyjęto statut Ligi, a 4 sierpnia 1923 ukonstytuowały się jej pierwsze władze. Pierwszym prezesem Zarządu Głównego był Zygmunt Jastrzębski.

W 1933 uchwalono nowy statut, wiążący w znacznym stopniu Ligę z organami władzy państwowej (ministerstwem spraw wewnętrznych i ministerstwem spraw wojskowych), a w 1934 została ona uznana za stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej. Wiązało się to z popieraniem i propagowaniem działalności Ligi przez władze państwowe i jej znacznym rozwojem liczebnym. Prezesem Zarządu Głównego w tym okresie został, mianowany przez władze państwowe, generał dywizji Leon Berbecki, a honorowym członkiem był Prezydent RP Ignacy Mościcki.

Podstawową komórką organizacyjną Ligi Obrony Powietrznej Państwa, następnie Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, były koła terenowe tworzone w szkołach, na uczelniach, w przedsiębiorstwach i organach władz. Koła podlegały komitetom powiatowym lub miejskim, które podlegały komitetom wojewódzkim, podlegającym Zarządowi Głównemu. Działały w niej ponadto Komitet Kół Kobiecych i Komitet im. Żwirki i Wigury. W skład władz Ligi wchodziła też Rada Główna. W 1935 LOPP liczyła 1,5 miliona członków w 13 761 kołach, W 1939 liczyła ok. 2 miliony członków i do tej pory przekazała na rzecz rozwoju lotnictwa ponad 70 milionów złotych. Oprócz wiedzy na temat tej organizacji zwiedzający obejrzeli setki eksponatów związanych z jej działalnością. Maski przeciwgazowe, plakaty materiały propagandowe, ulotki, telefony, sprzęt paramilitarny. Zwiedzanie wystawy jak i warsztaty, które odbyły się po niej było przygotowane perfekcyjnie.

 W trakcie warsztatów plastycznych uczestnicy zajęć wykonali własne modele samolotów.  Każdy uczestnik mógł sprawdzić, czy jego samolot naprawdę lata.

                                                                      Jerzy Jastrzębski

12

październik

2017

+ Święto Szkoły 2017

03

październik

2017

+ warsztaty przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego PZSiPS w Młynie Gąsiorowo ( 20 uczniów)-3-5.10.2017r.

01

październik

2017

+ Październik 2017r. – miesiącem Dzień dobry!!!

29

wrzesień

2017

+ WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017/2018

27

wrzesień

2017

+ udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w Radzie Pedagogicznej. Zaproszenie Dyrektora PZSiPS w Legionowie