Powiat Legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie wspólnie z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie od 1 sierpnia 2017 r. realizują projekt pt. „Pomóż mi zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie”.
Całkowity budżet projektu – 654 686,64 zł z czego wnioskowane dofinansowane – 621 206,04 zł (wkład UE – 523 749,31 zł; budżet państwa – 97 456,73 zł), pozostała kwota w wysokości 33 480,60 zł to wkład niepieniężny powiatu.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 131 uczniów PZSiPS z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 7-24 lat poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspomaganie pracy 43 nauczycieli PZSiPS poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach oraz superwizjach.
OKRES REALIZACJI: Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

grudzień

2017

+ Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów

Legionowo, dn. 14.12.2017 r.

 PZSiPS-437-58-2017

 Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów

 

 Dyrektor PZSiPS, ul. Jagiellońska 69 w Legionowie informuje, że w dniach 27.12.2017 r., 28.12.2017 r., 29.12.2017 r. w Placówce mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) pracują – dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 Rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowani udziałem dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są o zgłaszanie się do wychowawcy klasy do dnia 19 grudnia  2017 r. (wtorek).

 mgr Ewa Lewicka

dyrektor PZSiPS

ul. Jagiellońska 69 w Legionowie

 

 

 

09

grudzień

2017

+ IV Krajowe Warsztaty Witrażu i Mozaiki Artystycznej- rodzinnie i świątecznie

W dniu 09 12.2017r., w  naszej Placówce odbyły się kolejne bo już IV Krajowe Warsztaty Witrażu i Mozaiki Artystycznej zorganizowane przez  Legionowską pracownię witrażu 12U, fundację „Promień Słońca” oraz Dawida Zborowskiego. W tych warsztatach oprócz uznanych już artystów Dawida Zborowskiego, Andrzeja Bochacza, Uli Kotarby, Marzeny Struk i Ewy Zdanowskiej wzięli   udział nowi adepci sztuki z całej Polski. Licznie stawili się również podopieczni fundacji „Promień Słońca”- uczniowie naszej Placówki z rodzinami. 

 

W sobotę uczestniczyłyśmy z córką Lidką- Karolina Chmielewska, matka,  uczestniczka warsztatów- w bardzo ciekawym spotkaniu dotyczącym tworzenia witrażu i mozaiki. Odbyło się ono na terenie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.  W ramach wprowadzenia prowadzący  opowiedzieli nam o zasadach BHP. Następnie o technikach tworzenia witrażu i mozaiki oraz jakie tworzywo jest do tego wykorzystywane. Udało się nam wykonać małą mozaikę w kształcie kotka i witraż w kształcie dziewczynki. Warsztaty te dały nam dużo satysfakcji. Przeniosły nas w świat wyobraźni, świat barw i niespotykanych kształtów.  Byłyśmy  bardzo zaciekawione efektem końcowym. Spotkania tego typu pogłębiają wiedzę o sztuce i technice oraz wpływają korzystnie na więzy rodzinne, poprzez wspólnie spędzony czas.-podkreśliła pani Chmielewska.

Witraż Koszałek Opałek tworzony przez grupę witrażową pani  Anny Skiścim, a pod opieką artystyczną pana Andrzeja Bochacza znalazł się już na miejscu przeznaczenia i zdobi dolny korytarz. Grupa mozaikowa wyczarowała wiele wspaniałych projektów. Było rodzinnie i bardzo pracowicie.

                                                                                                   Jerzy Jastrzębski

 

05

grudzień

2017

+ Pomóżmy zwierzętom !

 

 

04

grudzień

2017

+ Międzynarodowy konkurs foto, warsztaty foto w Warszawie i poplenerowa wystawa „Pałacowa Podróż Fotograficzna” w galerii Ratusz

W dniu 4 grudnia odbyło się wielkie otwarcie wystawy Grupy Fotograficznej Migawki, której towarzyszyła wystawa naszych uczniów.  W związku z konkursem ogłoszonym przez platformę eTwinning  nasza Placówka przy współpracy wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego oraz Grupy Fotograficznej Migawki zorganizowała wyjazd do Warszawy  na  plenerowe warsztaty fotograficzne. 

 

Uczestnicy pod opieką nauczycieli pani Marceliny Makowieckiej i mojej oraz fotografów robili zdjęcia w Łazienkach i Wilanowie. Zdjęcia zostały przesłane do organizatora konkursu. Efektem dodatkowym pleneru była wystawa poplenerowa „Pałacowa Podróż Fotograficzna”. Zdjęcia  naszych uczniów towarzyszyły wystawie znakomitych fotografów z Grupy Fotograficznej Migawki. Otwarcie wystawy było wielkim wydarzeniem kulturalnym w naszym powiecie i mieście. Jest to dla nas wielki zaszczyt. Gratulujemy Krystianowi Tkaczykowi, Natalii Burkackiej, Monice Kosewskiej,  Damianowi Krasowskiemu, Damianowi Wieresce. Pani dyrektor Ewa Lewicka  podczas otwarcia wystawy gratulowała wszystkim artystom i przekazała podziękowania paniom: Dorocie Milerowicz, Katarzynie Różańskiej, Monice Kosewskiej oraz Joannie Kajdanowicz za organizację wystawy prac naszych uczniów.  Uczniowie wręczyli kwiaty. Należy dodać, że w edukacji fotograficznej naszej młodzieży  ma swój udział również pani Matylda Bojarun Durka.  Mam nadzieję, że w następnych latach będziemy mogli również uczestniczyć w tego rodzaju wydarzeniach kulturalnych.

                                                                                           Jerzy Jastrzębski

20

listopad

2017

+ Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W dniu 20 listopada cała społeczność szkolna spotkała się na apelu, który był poświęcony prawom dziecka. Data była nieprzypadkowa, ponieważ właśnie dzień 20 listopada jest obchodzony w Polsce jako Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Apel adresowany był do dzieci i do dorosłych. Dzięki temu wszyscy uzupełnili swoją wiedzę na temat praw przysługujących dzieciom.

Po krótkim wstępie, związanym z określeniem tematu spotkania, o swoich prawach mówiły przede wszystkim dzieci. Każda klasa przygotowała fragment wiersza związanego z tematyką apelu i zaprezentowała go na forum całej szkoły. A w ramach podsumowania - uczeń Gimnazjum przeczytał najważniejsze prawa wynikające ze wspólnie przedstawionego tekstu.

 

Podczas apelu przypomniano również postać Rzecznika Praw Dziecka jako osoby, która stoi na straży przestrzegania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Położono również nacisk na informacje, do kogo należy się zwrócić i gdzie szukać pomocy, kiedy prawa dziecka są łamane.

Społeczność szkolna obejrzała dwa krótkie filmy. Jeden z nich prezentował wypowiedź Rzecznika Praw Dziecka. W swoim wystąpieniu pan Marek Michalak podkreślał jak ważne i potrzebne są prawa dziecka i że prawa człowieka rozpoczynają się od praw dziecka.

Na zakończenie zorganizowano konkurs: uczniowie odpowiadali na pytania związane z tematyką apelu.

Pozostała część dnia również związana była z prawami dziecka. Nauczyciele i wychowawcy - podczas codziennych zajęć - omawiali z uczniami ich prawa oraz wykonywali różne ćwiczenia nawiązujące do praw dziecka. Uczniowie czytali teksty tematyczne, rozwiązywali krzyżówki, ilustrowali prawa dziecka. Zadbali również o to, aby plakaty z prawami dziecka zostały umieszczone na klasowych gazetkach.

Społeczność szkolna postarała się, aby również rodzice pamiętali o prawach najmłodszych. Przypominały o nich dwa plakaty umieszczone tuż przy wejściu do szkoły. Informowały one o Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka, o Konwencji o Prawach Dziecka oraz przytaczały najważniejsze prawa przysługujące dzieciom.

 

Anna Grochowska

22

grudzień

2017

+ Szkolna Wigilia

20

grudzień

2017

+ Koncert kolęd i Świąteczny Kiermasz w Atrium Ratusza Miejskiego w Legionowie

19

grudzień

2017

+ Szkolne kolędowanie 2017

20

listopad

2017

+ Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

14

listopad

2017

+ Andrzejki 2017- organizator Samorząd Uczniowski